top of page

Årets personalevent är redan klara! För 3300 kr per anställd och år får ni mer tid, gladare personal och årets båda fester på köpet!

Effektivisera

Sommarfest och julfest infaller varje år. Vi gör det mer effektivt. Istället för att ni inför varje enskild fest ska starta om hela proceduren med möten, projektgrupp, upphandlingar, val av lokal, tema, etc, tar vi hand om hela processen. I god tid presenterar vi årets fester med datum, sedan är det är bara för er att trycka på knappen. 

 

Festen som verktyg

Vi har alltid velat påstå att man kan använda festen som ett utomordentligt verktyg i ett företags personalvård. Gästerna, era medarbetare, görs till huvudpersoner i festen. Med vårt koncept för personalfest finns det alltid utrymme för att t.ex. mänskliggöra chefer, lyfta grupper som presterat bra eller sätta ljus på personer som behöver det. Se det lite som en film där ni väljer ut personerna som ska får huvud- och birollerna. Vi gör jobbet och personerna blir hjältar i er organisation. 

 

Kostnader

Istället för osäkerhet kring budget och tidsåtgång för administrationen kring dessa fester erbjuder vi båda två till en fast kostnad per anställd där allt ingår, inga tillägg. All mat och dryck ingår för hela festen. Vi tar hand om allt och era anställda får varje gång en helt ny fest, på en helt ny plats med ett helt nytt tema. En unik upplevelse varje år.

Dessa personalevent passar företag med mer än 150 anställda.

bottom of page